Praktiker

Kyiv, 12 Velyka Okruzhna Street
Sokolnyky Village, 30 Stryjska Street
Makiivka, 7-b 250-Years of Donbas Street
Mykolaiv, 9-t Geroiv Stalingradu Avenue